Онлайн магазините все по-често търсят инфлуенсъри за съвместна работа. Тенденцията ще продължи и през 2024

Социалните мрежи са основният източник на трафик за 89% от онлайн магазините в Централна и Източна Европа през 2023 година. PPC намалява, докато SEO и отношенията инфлуенсъри се засилват. Социалните мрежи продължиха да бъдат основният източник на трафик за 89% от онлайн магазините в ЦИЕ през 2023 година, относително стабилни спрямо предходната година, докато PPC намаля от 43% на 37%, според изследване, разработено от Mediapost Hit Mail Bulgaria, съвместно с eCommerce Academy.В същото време, приносът към общия трафик на електронните магазини в региона нараства както за SEO, от 28% миналата година на 34%, така и за връзките с инфлуенсъри, от … Продължете с четенето на Онлайн магазините все по-често търсят инфлуенсъри за съвместна работа. Тенденцията ще продължи и през 2024