Където инфлуенсърите и брандовете споделят

Онлайн магазините все по-често търсят инфлуенсъри за съвместна работа. Тенденцията ще продължи и през 2024

0

Социалните мрежи са основният източник на трафик за 89% от онлайн магазините в Централна и Източна Европа през 2023 година. PPC намалява, докато SEO и отношенията инфлуенсъри се засилват.

  • 35% от онлайн магазините в Централна и Източна Европа се очаква да завършат 2023 година с до 20% по-високи приходи;
  • Въпреки че половината от онлайн бизнесите в региона все още не продават в чужбина, 32% планират да започнат международно разширяване и от ден 1 се оглеждат за комуникационни канали и там, включително и инфлуенсъри;
  • Очакват се още актуални тенденции в електронната търговия да бъдат представени на Balkan eCommerce Summit в София на 4-5 април 2024 година

Социалните мрежи продължиха да бъдат основният източник на трафик за 89% от онлайн магазините в ЦИЕ през 2023 година, относително стабилни спрямо предходната година, докато PPC намаля от 43% на 37%, според изследване, разработено от Mediapost Hit Mail Bulgaria, съвместно с eCommerce Academy.
В същото време, приносът към общия трафик на електронните магазини в региона нараства както за SEO, от 28% миналата година на 34%, така и за връзките с инфлуенсъри, от 11% на 15% към края на 2023 година.
„Социалните мрежи и PPC остават основните канали за привличане на трафик към онлайн магазините, но, както при всякакъв бизнес, размерът на отделените бюджети определя влиянието върху общия трафик. Други канали, като офлайн събития, работа с инфлуенсъри, банер реклами и партньорски отношения, нарастват и заемат все по-ключови позиции. Информация за трафика, продажбите, тенденциите и още много информация ще бъдат споделени по време най-голямото регионално екомерс събитие, което ще се проведе в София през следващата година – Balkan eCommerce Summit“, казва Никола Илчев, основател на eCommerce Academy и Balkan eCommerce Summit.
Докато основните източници за привличане на трафик останаха относително стабилни през 2023 година, интересът към търговията на международно ниво нараства за електронните бизнеси. През 2023 година, половината от онлайн бизнесите в региона все още не продаваха в чужбина, но 32% планират да започнат – има леко повишение, защото около 30% са тези, които изразиха желание да направят международно разширение през предходната година.
Ако 7% от електронните търговци в изследването вече продаваха своите продукти и услуги в Румъния, 7% отговорниците твърдят, че възнамеряват да започнат да продават международно, отново в Румъния. Главното предизвикателство за успешни международни продажби и през 2023 година остава доставката с куриерска услуга, според една трета от отговорилите.

Още ценни данни и нови партньортства ще се случат по време Balkan eCommerce Summit в София на 4-5 април 2023 година: https://balkanecommerce.com/.

#ConnectingBalkans

Няма коментари

Подобни